Bộ đội ta rèn luyện thể lực như thế nào ?

Rèn luyện thể lực là một trong những nội dung quan trọng của huấn luyện chiến đấu, các chiến sỹ mới khi bước vào huấn luyện phải thường xuyên luyện tập 4 bài thể dục tay không, 16 động tác võ thể dục, chạy bền, chạy vũ trang, nhảy cao, nhảy xa, chạy 100m, xà đơn, xà kép, cử tạ, vượt vật cản K91. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sỹ mới chuyển sang huấn luyện phân đội, các chiến sỹ được học võ tay không (18 bài), bơi và bơi ứng dụng (12 bài), vượt vật cản 100m + 100m, ngoài ra còn thường xuyên rèn luyện hành quân xa, mang vác nặng hằng tuần. Cuối năm huấn luyện phải kiểm tra 5 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực gồm:

1. Chạy 100m.
2. Co tay xà đơn (chống đẩy xà kép).
3. Nhảy xa (nhảy chụm chân 3 bước không đà).
4. Bơi tự do 100m (vượt vật cản).
5. Chạy 3000m vũ trang.
Ngoài những nội dung huấn luyện thể lực, bộ đội còn thường xuyên luyện tập các môn bóng (bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, đá cầu), kéo co …
Sau 18 tháng sống trong môi trường quân ngũ, người lính sẽ khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.