Sân chơi trường học

Hoạt động vui chơi đối với trẻ em ở trường học sẽ góp phần thiết lập mối quan hệ con người với con người thông qua hoạt động vui chơi giải trí, giúp các em có bầu không khí tâm lý vui tươi thoải mái thân mật sau những giờ học tập căng thẳng. Vui chơi còn giúp các em phát triển phẩm chất đạo đức, tình thân ái, ý thức tập thể đoàn kết, kỷ luật, tự giác… và cả những phẩm chất tâm lý khác như óc quan sát, trí tưởng tượng, sự nhanh nhẹn, khéo léo, linh hoạt.

 

👉  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VUI CHƠI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS

👉  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN GD THỂ CHẤT – THCS