Trường mầm non My Montessori Hạ Long

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi trường Mầm non My Montessori Hạ Long
  • Địa điểm: Thục Thoại, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2018
  • Thiết bị: Thiết bị sân chơi trẻ em ngoài trời ( Tổ hợp cầu trượt, thú nhún)
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO JSC
Hình ảnh liên quan