Sân chơi KĐT Green Park (Him Lam Đại Phúc – TP. Bắc Ninh)

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi Khu đô thị Green Park Him Lam – Đại Phúc, Bắc Ninh
  • Địa điểm: Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2021
  • Thiết bị: Cung cấp lắp đặt các thiết bị TDTT ngoài trời; Thiết bị vận động trẻ em.(Cầu trượt, Đu Quay, Thú Nhún, Bập Bênh, Trụ Bóng Rổ)
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Lt
Hình ảnh liên quan