Sân chơi cộng đồng

LỢI ÍCH VIỆC LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI VỚI CỘNG ĐỒNG

  • Khai thác tối đa lợi ích của các khuôn viên công cộng. Góp phần tạo dựng cảnh quan, không gian sống sinh động.
  • Huy động được các nguồn lực xã hội cho các hoạt động công ích của cộng đồng.
  • Thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
  • Tạo dựng không gian sinh hoạt cộng đồng, thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp trong xã hội, các lứa tuổi. Xây dựng nếp sống lành mạnh, bài trừ các tệ nạn xã hội.

👉 TƯ VẤN LỰA CHỌN THIẾT BỊ SÂN CHƠI CỘNG ĐỒNG

Các hình ảnh sử dụng trong website www.vivado.com.vn là hình ảnh sản phẩm và dự án thực tế do Công ty TNHH VIVADO thực hiện. Các hình ảnh thuộc bản quyền của Công ty TNHH VIVADO, mọi sao chép nội dung và việc sử dụng các hình ảnh mà không được sự chấp thuận của VIVADO là bất hợp pháp.