Concordia Int'l School

Concordia Hà nội là một trường quốc tế tư thục, phi lợi nhuận dạy bằng Tiếng Anh được thành lập vào năm 2011. Trường thuộc hệ thống trường của Lutheran Church- Missouri Synod (LCMS) tại Hoa Kỳ. LCMS đã tích cực xây dựng các trường ở Hoa Kỳ kể từ năm 1860 và trên toàn châu Á trong 40 năm qua. Concordia hiện có nhiều chi nhánh trong đó có Concordia Thượng Hải và Hongkong.
www.vivado.com.vn là đơn vị luôn được trường CONCORDIA lựa chọn cung cấp các thiết bị sân chơi cho trường qua từng giai đoạn cải tạo và xây dựng mới trong suốt 8 năm qua.