Đối tác

Ngay từ ngày đầu thành lập, VIVADO đã xác định mục tiêu trở thành đối tác thương mại tin cậy của các công ty, các nhà sản xuất thiết bị thể thao cao cấp trong khu vực và trên thế giới cũng như trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức xã hội, chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị, trường học, của mỗi cộng đồng dân cư trong việc khơi dậy và thúc đẩy phong trào tự rèn luyện sức khỏe, duy trì nếp sống văn minh, lành mạnh. Qua nhiều năm phát triển, VIVADO đã tạo dựng cho mình uy tín là một đối tác cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt với giá thành hợp lý, dịch vụ tận tâm trong lĩnh vực BĐS, xây dựng hạ tầng xã hội với hàng nghìn công trình quy mô trên khắp cả nước. (Vui lòng bấm vào từng Logo để tham khảo các dự án của các đối tác đã hợp tác cùng VIVADO)