VIVADO@ Học viện cảnh sát nhân dân

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Trang bị thiết bị rèn luyện thể chất cho học viên HVCS 
Địa điểm: Học Viện CSND1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 1
Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2017
Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời..
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd

Hình ảnh liên quan