Sân chơi NVH Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng thôn.
  • Địa điểm: NVH Đội 1, Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  • Chủ đầu tư:  Khu nghỉ dưỡng Thiên Đường Xứ Thanh – Công ty TNHH Ngân Hạnh
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2021
  • Thiết bị: 12 Bộ thiết bị TDTT ngoài trời với 10 loại.
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan