VCX - Xanh lá/Đen

Trụ tập lưng bụng đứng

Trụ tập lưng bụng đứng

Model: VCX28
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ xà kép – Xà đứng

Trụ xà kép – Xà đứng

Model: VCX27
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ kéo đẩy tay vai

Trụ kéo đẩy tay vai

Model: VCX26
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ tập leo cầu thang

Trụ tập leo cầu thang

Model: VCX21
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ tập trượt ván

Trụ tập trượt ván

Model: VCX20
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ tập lướt sóng

Trụ tập lướt sóng

Model: VCX19
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ tập đi bộ đôi

Trụ tập đi bộ đôi

Model: VCX18
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ tập đẩy chân

Trụ tập đẩy chân

Model: VCX17
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ tập đẩy tay vai

Trụ tập đẩy tay vai

Model: VCX16
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ tập kéo tay vai

Trụ tập kéo tay vai

Model: VCX15
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Trụ xà kép 2

Trụ xà kép 2

Model: VCX14
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết