VZ - Xanh dương/Trắng

Thiết bị kéo-đẩy tay vai

Thiết bị kéo-đẩy tay vai

Model: VZ001
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tập chân

Thiết bị tập chân

Model: VZ020
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tập lướt sóng

Thiết bị tập lướt sóng

Model: VZ006
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tập lưng bụng

Thiết bị tập lưng bụng

Model: VZ011
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tập vai

Thiết bị tập vai

Model: VZ012
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tập chèo thuyền

Thiết bị tập chèo thuyền

Model: VZ018
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Xe đạp phối hợp tay chân

Xe đạp phối hợp tay chân

Model: VZ019
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Xà đơn (3 tay xà)

Xà đơn (3 tay xà)

Model: VZ007
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tập khí công

Thiết bị tập khí công

Model: VZ008
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tập cưỡi ngựa

Thiết bị tập cưỡi ngựa

Model: VZ009
Giá : Liên hệ
Xem chi tiết