Khu đô thị PG – An Đồng, Hải Phòng

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng
  • Địa điểm: Khu đô thị PG, thôn Trang Quan, Xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PG
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2018
  • Hạng mục: Thiết bị TDTT ngoài trời
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan