Trường mầm non Tuổi Thần Tiên

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi ngoài trời trường Mầm non Tuổi thần tiên
  • Địa điểm: Khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC TUỔI THẦN TIÊN – ĐẠI THANH
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2013 – Tháng 10/2018
  • Thiết bị: Các thiết bị vận động ngoài trời sân chơi trẻ em
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO JSC
Hình ảnh liên quan