Vinhomes Thang Long – Zone 5 (41)
Vinhomes Royal City
IRIS GARDEN (39)
BT05 Green Lotus Center (2)
Vinhomes Royal City2
0977 254 986 kd@vivado.com.vn

KHÁCH HÀNG CỦA VIVADO