Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF
Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Địa chỉ: ĐT379, Văn Giang, Hưng Yên
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec ( VINGROUP)
Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2018
Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời.
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd

Hình ảnh liên quan