Mô hình sân chơi cộng đồng

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 45% xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ em; 40% huyện và 100% tỉnh có nhà văn hóa thiếu nhi; quy hoạch mạng lưới các trung tâm vui chơi, giải trí, các nhà thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện, điểm vui chơi giải trí cấp xã hoặc liên xã dành cho trẻ em…

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 45% xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ em; 40% huyện và 100% tỉnh có nhà văn hóa thiếu nhi; quy hoạch mạng lưới các trung tâm vui chơi, giải trí, các nhà thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện, điểm vui chơi giải trí cấp xã hoặc liên xã dành cho trẻ em…

Một khoảng không nhỏ bên cạnh khu chưng cư cũng đủ để hình thành nên một sân chơi cộng đồng xinh xắn

Theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 2.200 điểm vui chơi dành cho trẻ em, trong đó có 1.700 điểm vui chơi cấp phường, xã. Thế nhưng, gần 40% các điểm vui chơi này, hệ thống trang thiết bị đã quá cũ kỹ mà vẫn chưa được đầu tư cải tạo.

Thiếu các sân chơi công cộng, thanh thiếu niên rất ít vận động, xa dần cộng đồng, tự khép mình trong nhà, quanh quẩn chỉ học, xem ti vi và chơi điện tử. Cùng với đó, việc học quá tải khiến vài năm gần đây số trẻ em mắc bệnh trầm cảm ngày một gia tăng.