Unilever với “Phát triển trường học Xanh –Sạch-Khỏe”

– Chương trình “Tăng cường giáo dục thể chất và các hoạt động vui chơi ngoại khóa cho trẻ em Việt Nam”là hợp tác liên ngành giữa Quỹ Unilever Việt Nam và Bộ giáo dục Đào tạo – Vụ Giáo dục Tiểu học, với mục tiêu: Tăng cường giáo dục thể chất cho trẻ em, nêu cao tầm quan trọng của hoạt động vui chơi ngoại khóa đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em; Mở rộng quan hệ hợp tác liên ngành với các cơ quan chuyên môn và tổ chức xã hội cùng tham gia giáo dục và phát triển thể chất cho trẻ em; Xây dựng, bảo vệ và phát triển các giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tăng cường thể lực, trí lực và nội lực Việt Nam.

“Tăng cường giáo dục thể chất và các hoạt động vui chơi ngoại khóa cho trẻ em Việt Nam”là chương trình hợp tác liên ngành giữa Quỹ Unilever Việt Nam và Bộ giáo dục & Đào tạo

cac em vui choi tan san choi OMO - 3_tn300

– Từ năm 2006 đến năm 2012, Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng OMO đã xây dựng được 13 sân chơi công viên và 300 sân chơi trong trường tiểu học trên khắp cả nước, giúp 3,5 triệu trẻ em được vui chơi với sân chơi tiêu chuẩn quốc tế này.Đồng thời đã tổ chức hàng loạt các buổi hội thảo chuyên đề cập nhật kiến thức phục vụ hàng ngàn giáo viên, các chuyên gia giáo dục thể chất; cũng như tham gia tổ chức các chương trình giáo dục công để phục vụ phụ huynh học sinh.

-Hợp tác chiến lược dài hạn giữa Unilever Việt Nam & Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ năm 2012-2016, Unilever Việt Nam cam kết tài trợ 60 tỷ đồng cho hoạt động “Phát triển trường học Xanh –Sạch-Khỏe”, trong đó, hạng mục lắp đặt đồ chơi và thiết bị vận động, giáo dục thể chất tại sân chơi là một trong những hạng mục quan trọng của chương trình.