Số mấy là…… chim thật??

Số mấy là #CHIM thiệt các bạn nhỉ?

20841094_835023440006729_7881771088777805438_n