Lo cho bệnh nhân

Một bác sĩ nói với đồng nghiệp:

Tôi vừa quyết định sẽ tăng tiền công khám chữa bệnh.

Thế các bệnh nhân có tỏ ý bất bình không?

– Chắc không gay go lắm, vì tôi sẽ kê đơn ăn kiêng cho họ nhiều hơn, thành thử ngân sách của họ vẫn không sao.