Chơi bóng 1 chạm

Xem truyền hình trực tiếp một trận đấu, vợ thắc mắc hỏi chồng:

– Chơi bóng “một chạm” là thế nào hả anh?

– Nói một cách dễ hiểu là giống như khi anh vừa lĩnh lương về là phải đưa cho em ngay, không được giữ lâu…

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/