Bình luận viên bóng đá

Hai bà hàng xóm ngồi tâm sự:
– Thằng nhỏ nhà tôi dạo này nói năng cứ “Tiền hậu bất nhất”.
– Nghĩa là sao?
– Thì câu trước, câu sau cứ mâu thuẫn nhau. Nói xong lại phủ định, rồi khẳng định, rồi lại phủ định, chẳng biết đâu mà lần. Chắc sau này chẳng làm được việc gì cho ra hồn.
– Cho nó làm bình luận viên bóng đá.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/