Quên thẻ

Trận đấu sắp bắt đầu, một trọng tài hốt hoảng nói với đồng nghiệp;

– Trời ơi, tôi để quên tất cả thẻ ở nhà rồi!

– Không sao. Khi cần giơ thẻ vàng thì cậu chỉ việc nhe răng ra, còn thẻ đỏ thè lưỡi ra là xong! – Một trọng tài an ủi.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/