Quá đà

Người đàn ông bước vào quán bar và hỏi một bồi bàn: “Ở đây có cần người làm rất khoẻ mạnh không?”.

– Có. Nhưng tôi chưa biết anh khoẻ tới đâu?

Người đàn ông liền bước tới bàn gần nhất, nhấc bổng một ông đang uống rượu, ném ra cửa.

– Sao, anh thấy thế được chưa?

– Ông hãy chờ một chút. Ông chủ quán quay vào và sẽ quyết định…

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/