Gã dê

Có 2 chị em nhà nọ cũng có nhan sắc. Một hôm cả hai ra suối tắm,cô chị bảo: “Chán quá em ơi, ước gì bây giờ có 1 thằng câm ở đây, 2 chị em mình sẽ đè nó ra “ấy” cho sướng , nó sẽ ko thể nói lại với ai được”. Ko ngờ gần đó có 1 thằng dê nghe rõ hết nó liền nhảy ra và ra vẻ ú ớ như người câm thật,2 cô liền đè nó ra làm thiêt. Một lát sau, mệt wá cô chị bảo: “Mình trói nó lại đây,vô ăn cơm rồi trở ra chơi tiệp.Nghe vậy,thằng dê la lên : “Ấy, các cô cứ ăn đừng trói lại, tôi ko chạy đi đâu ”