Động cơ nào

Phóng viên hỏi một vận động viên điền kinh: “Động cơ nào đã giúp anh đoạt giải nhất?”.

– Tôi chạy bằng hai chân chứ có gắn động cơ nào đâu?

– !!!!!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/