Động cơ nào

Phóng viên hỏi một vận động viên điền kinh: “Động cơ nào đã giúp anh đoạt giải nhất?”.

– Tôi chạy bằng hai chân chứ có gắn động cơ nào đâu?

– !!!!!