Bệnh nhân quý tộc

Một bác sĩ được mời tới thăm bệnh cho một nhà quý tộc tính nết khó chịu.

– Thưa ngài, bệnh ra làm sao vậy ? – bác sĩ vui vẻ hỏi.

– Này, điều đó thì chính bác sĩ phải tìm ra chứ – bệnh nhân cau có bảo.

– Chà chà – bác sĩ nói với vẻ tư lự – Nếu ngài không phiền lòng, tôi xin phép được đi chừng một tiếng đồng hồ để gọi bạn tôi tới đây chẩn bệnh cho ngài.

– Sao anh không làm?

– Anh ta là kẻ duy nhất tôi biết có thể chuẩn đoán bệnh mà không cần hỏi vì anh ta là bác sĩ thú y.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/