Gậy ông đập lưng ông

Bà mẹ hỏi con trai:

– Con mua cân thịt bò này ở đâu?

– Ở quán bà Beat ạ.

– Thôi chết! Thế thì chỉ được bảy lạng…

– Nhưng từ xưa bà ấy vẫn được tín nhiệm là cân đủ cơ mà!

– Biết rồi! Nhưng hôm nay, cân của bà ấy hỏng nên bà ấy phải mượn cân nhà mình.