Thợ rởm

Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi:
– Ông muốn cắt kiểu gì ạ?
– Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ như những đồng xu!
– Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được.
– Tại sao không!? Lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy đấy!