Ngoại tình để giảm cân

Tí cô nương bị chồng phát hiện ra việc cô ngoại tình, cô đau khổ ghê lắm, đến độ sụt đi tới 3 ký.

Người ta khuyên cô nếu không còn tình cảm thì nên li hôn, cô này đáp: “Không được! Tôi còn phải gầy bớt đi 4 ký nữa thì mới coi được”.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/