Nghề trọng tài

Một người đàn ông làm nghề trọng tài đến du lịch tại một bộ tộc tại châu Phi xa xôi. Khi người ta đưa ông đến gặp nữ tộc trưởng, bà ta nói:

– Ông làm nghề trọng tài bóng đá đúng không?

– Sao bà đoán giỏi vậy? Trọng tại này tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

– Có gì đâu, lúc nào ông cũng kè kè cái còi thế kia thì ai chẳng đoán ra.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/