Cùng tuổi

Bác sĩ: “Thưa bà, chân này của bà bị đau nhức chỉ là do tuổi tác mà thôi”.

– Xin bác sĩ khám kỹ cho, cái chân kia cũng cùng tuổi mà nó có bị gì đâu?

– !!!!!