Mù hay không?

Một cầu thủ đi về phía trọng tài và hỏi:
– Tôi có thể nói rằng ông là thằng mù không?
– Nếu anh nói thế tôi sẽ đuổi anh ra khỏi sân ngay lập tức!
– Nếu vậy, tôi sẽ không nói điều đó với ông nữa.