Tưởng đã chết

Huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình:
– Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.
– ???
– Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/