Tội làm nhục

Cô gái nói:
– Hôm qua anh ấy đến nhà tôi chơi .
Đang ngồi chơi thì anh ấy đè tôi xuống , cởi hết đồ tôi ra rồi …
Tòa án: Rồi sao nữa ?
– Rồi anh ấy bỏ đi ạ .
– Vậy tại sao cô lại tô cáo anh ấy làm nhục cô ?
Cô gái chỉ tay vào mặt chàng trai hét lớn :
– Mẹ cái thằng chó , mày nhìn thấy cơ thể trần chuồng của tao mà lại bỏ đi thì khác gì làm nhục tao cơ chứ.