Thịt ướp đá

Chồng xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng buột miệng khen: “Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật”.

Vợ bực mình:

– Thì thịt ướp đá bao giờ chẳng tươi lâu hơn.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/