Bệnh kỷ lục

Một nhà quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo nhiệt độ anh ta rất cao
– Bao nhiêu thưa bác sĩ? – Anh ta hỏi
– 41 độ.
– Thế kỉ lục thế giới là bao nhiêu?

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/