Tấm bản đồ nhặt được trên dãy Alps

Một đoàn thám hiểm đang tiến sâu vào dãy Alps. Đánh rơi mất tập bản đồ duy nhất, họ bị lạc đường. Đang trong tình thế tuyệt vọng, bỗng họ nhặt được một tấm bản đồ khác, cả đoàn mừng rú lên. Sau một hồi lâu đối chiếu la bàn và sử dụng hàng loạt máy móc định vị phức tạp, giáo sư trưởng đoàn reo lên:

– A ! Thấy rồi, mọi người có nhận ra đỉnh núi cao nhất mờ mờ đằng kia không!
– Đám người đồng thanh reo lên: Có chứ! Định hướng được rồi ư?
– Theo như tấm bản đồ này thì chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn núi đó!