Biện bạch

– Tại sao anh lại uống nhiều như vậy?
– Để quên đi
– Quên cái gì?
– Quên rằng tôi đã xấu hổ.
– Xấu hổ về điều gì?
– Về việc đã uống nhiều như vậy!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/