Tầm quan trọng của ngoại ngữ

Mấy mẹ con nhà chuột đang mải mê kiếm ăn, bỗng nhiên xuất hiện một chú mèo. Lũ chuột con sợ quá co dúm hết cả lại. Bỗng chuột mẹ “sủa” lên: