Bệnh cây xoài

Một hôm, Bộ trưởng Y tế đến thăm một bệnh viện tâm thần.

Viên giám đốc bệnh viện báo cáo: Số bệnh nhân bị “bệnh cây xoài” khá nhiều.

Ông Bộ trưởng rất lấy làm lạ, hỏi chứng bịnh kỳ quặc ấy ra làm sao. Viên giám đốc đưa ông ra phía sau vườn, chỉ một nhóm người đang ngồi trầm ngâm trên các nhánh xoài. Một lát có người nói:

– Tôi chín rồi.

Và buông tay rớt xuống đất, nằm thẳng cẳng.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/