Đừng nuốt

Bệnh nhân than với bác sĩ:

– Tôi bị bệnh béo, xin bác sĩ chỗ biết tôi nên ăn những món ăn gì?

– Ăn gì cũng được nhưng đừng nuốt!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/