Nhớ nhất chuyện gì?

Một người Mỹ hỏi vợ: – Trong các lần Olympic thì em nhớ nhất chuyện gì?

– Đó là trận thắng của đội tuyển Mỹ trước Liên Xô năm 1980. Còn anh?

– Anh nhớ nhất là Caterine Wyts trên bìa tạp chí Playboy năm 1999.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/