Hai và hai

Bác sĩ nghiêm nghị hỏi:
– Ivanov, anh cho phép mình uống mấy chai rượu đấy?
– Bốn chai một ngày.
– Tôi cho phép anh chỉ hai chai thôi cơ mà.
– Nhưng vị bác sĩ khám trước ông cũng cho phép tôi uống một ngày hai chai.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/