Lào Cai với định hướng phát triển TDTT đến năm 2020

 
Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, chú trọng phát triển các môn thể thao dân tộc nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc của người Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Lào Cai nói riêng, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo, phát triển thành theo hướng cơ bản và vững chắc, tỉnh Lào Cai đã xây dựng chiến lược và định hướng phát triển TDTT đến năm 2020.
Thi đấu Tu lu của đồng bào dân tộc huyện Bảo Thắng – Lào Cai
(Ảnh: CTV HQuang )

Theo đó, chỉ tiêu cụ thể mà TDTT Lào Cai hướng đến năm 2020 là: Thể thao quần chúng, phấn đấu số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 25,5% tổng số dân. Số gia đình Thể thao đạt 32,3%, số CLB TDTT lên tới con số 200. Số trường học đảm bảo giáo dục thể chất nội khóa đạt 100%, ngoại khóa đạt 98%. Tỷ lệ cán bộ thể thao xã, phường được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ Thể thao đạt 100%. Đặc biệt luôn chú trọng tới phát triển TDTT trong công nhân viên chức, người lao động, người cao tuổi, lực lượng vũ trang, trong nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đối với Thể thao thành tích cao, đổi mới phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao, tăng cường mở rộng địa bàn tuyển chọn tài năng thể thao, duy trì công tác đào tạo VĐV năng khiếu, tập trung huấn luyện từ 10 – 15 môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu Olympic và một số môn thể thao truyền thống. Song song với công tác này thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào trong công tác tuyển chọn cũng được cho là thiết yếu.

Ngoài ra, tích cực tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế. Mở rộng hợp tác, giao lưu thể thao trong nước, quốc tế. Chuẩn bị nguồn nhân lực tiến tới thành lập Trường Năng khiếu TDTT. Bảo đảm chế độ, chính sách cho các HLV, VĐV và thường xuyên cử các cán bộ, HLV tham dự các khoá tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ.

Điểm quan trọng tạo tiền đề phát triển thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng chính là cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động Thể thao. Chính vì vậy, tỉnh Lào Cai đưa ra kế hoạch rất cụ thể về vấn đề này như: đối với cấp tỉnh sửa chữa, nâng cấp sân vận động tỉnh và xây dựng Khu liên hợp thể thao tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Cấp huyện: 9/9 huyện, thành phố có nhà tập luyện thể dục thể thao, có mặt bằng sân vận động, trong đó có 6/9 sân triển khai xây dựng tường rào, bậc ngồi. Cấp xã thôn bản: 100% xã, phường, thị trấn thôn bản được quy hoạch quỹ đất để xây dựng sân tập, nhà tập thể dục thể thao. Xây dựng khu thể thao cho 35 xã theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Quy hoạch quỹ đất dành cho TDTT, phấn đấu đến năm 2020 thành phố có khoảng 350.600m2 đất dành cho hoạt động TDTT (đạt 3m2/người theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010). Ưu tiên Quy hoạch quỹ đất đối với cơ sở giáo dục đào tạo có cơ sở vật chất đáp ứng hoạt động TDTT trường học theo quy chuẩn quốc gia. Xây dựng mới 05 Nhà văn hóa – TDTT tại các xã, phường và 55 điểm văn hóa – TDTT khu dân cư…

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực TDTT cụ thể: Hướng dẫn quản lý và tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo đúng Luật và hướng dẫn thành lập mới và tổ chức hoạt động cho các CLB, cơ sở dịch vụ TDTT trên địa bàn tỉnh. Hằng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác TDTT cơ sở. Dự kiến mỗi xã, phường có 01 cán bộ phụ trách công tác TDTT được bồi dưỡng nghiệp vụ để hướng dẫn, tổ chức các hoạt động TDTT ở cơ sở. Mỗi khu dân cư có tối thiểu 01 HDV, CTV TDTT, đảm bảo 17/17 phường, xã có cán bộ phụ trách công tác TDTT, 80% khu dân cư có HDV, CTV TDTT.

Như vậy, việc triển khai thực hiện đề án “Phát triển TDTT thành phố Lào Cai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020” sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, góp phần đảm bảo cho xã hội phát triển bền vững, đúng với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 3/12/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020.

N. H

IMG_4041 IMG_4030 IMG_4026 IMG_4027 IMG_4043

Các thiết bị TDTT ngoài trời lắp đặt tại sân chơi cộng đồng phường Bình Minh – TP Lào Cai