Khoe

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn :
– Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc hai quả trứng gà
– Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được ba quả trứng gà
– Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.
– Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ?
– Mày râu 3: Trứng cá!
– Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!!