Bác sĩ cũng cần cách ly

Người đàn ông gọi điện đến cho bác sĩ với giọng hốt hoảng.
– Thưa bác sĩ – ông ta nói trong điện thoại – Con trai tôi bị sốt ban.
– Tôi biết – bác sĩ đáp – hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.
– Nhưng nó đã hôn con hầu.
– Vậy thì chúng tôi sẽ cách ly chị ta.
– Và chính tôi cũng hôn con hầu.
– Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi.
– Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi.
– Khốn khổ – Bác sĩ hốt hoảng – Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/