Vũ khí khó ngờ

Tom đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Tom nói: “Con đã thách đấu với Michael và cho nó quyền chọn vũ khí”.

– Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?

– Dạ, con không ngờ, vũ khí mà nó chọn là… thằng anh nó.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/