Bóng đá là…

– Nơi có thể tìm thấy các nhà ảo thuật và các kịch sĩ lớn của… tương lai.
– Nơi mà tội xâm phạm thân thể người khác bị xử lý nhẹ nhàng nhất.
– Nơi mà phái đẹp thường biểu diễn các loại thờitrang ‘bốc lửa” nhất.
– Cơ hội biến một tỉ phú thành một… kẻ vô gia cư và ngược lại, qua cá độ.
– Môn thể thao tiết kiệm nhất vì cả 22 người cùng xúm vào giành giật một trái bóng.
– Nơi mà “vua” cũng chạy với thần “dân”.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/