Vị thần dỏm

Một người đang đi trên sa mạc, bỗng bắt được chiếc bình cổ. Ông ta vừa mở nắp bình thì một vị thần vọt ra và nói:

Ta sẽ thực hiện mọi ước muốn của mi. Muốn gì thì nói đi!

Tôi muốn về nhà.

Mi cứ việc đi.

Nhưng tôi muốn về nhanh kia!

Vậy thì mi hãy chạy!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/