Về nhì

Một vận động viên than thở với bạn: “Số tao đen quá, chỉ toàn về nhì”.

– Nhì là được quá rồi còn gì! Thế mày thi môn gì?

– Cờ vua.

– Trời!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/